Sinds begin dit jaar zijn wij naast inzamelpunt voor klein elektrische apparaten ook inzamelpunt voor gebruikte vetten. Heb je frituurvet of bakolie over lever dit in. Graag in een gesloten fles.