Doelstelling
het ondersteunen van kinderboerderij De schaapskooi alsmede het bevorderen van de educatieve, sociale en maatschappelijke functie van de kinderboerderij.

Bestuur
Het bestuur van Vrienden van de Schaapskooi bestaat uit:
Voorzitter: Gertjan Kaaij
gertjan.kaaij@gmail.com
06-41822477
Penningmeester: Rick Pakkert
Secretaris: Annemarie Hoornsman

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Schaapskooi ontvangt op geen enkele wijze een (financiële) vergoeding voor haar activiteiten.

RSIN/fiscaal nummer
855741594

Documenten
begroting-2016
beleidsplan-2016-2018

Contact
vriendenschaapskooi@gmail.com