Vrienden van de Schaapskooi


Doelstelling
het ondersteunen van kinderboerderij De schaapskooi alsmede het bevorderen van de educatieve, sociale en maatschappelijke functie van de kinderboerderij.

Bestuur
Het bestuur van Vrienden van de Schaapskooi bestaat uit:
Voorzitter: Gertjan Kaaij
gertjan.kaaij@gmail.com
06-41822477
Penningmeester: Rick Pakkert
Secretaris: Annemarie Hoornsman

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Schaapskooi ontvangt op geen enkele wijze een (financiële) vergoeding voor haar activiteiten.

RSIN/fiscaal nummer
855741594

Documenten
begroting-2016
beleidsplan-2016-2018

Contact
vriendenschaapskooi@gmail.com