De afgelopen jaren is er bij De Schaapskooi al veel bewerkstelligd door fondsen en giften. Denk aan het theehuisje, de pony’s en de moestuin. Vanaf heden kunt ook u ons ondersteunen door “vriend” te worden. 

Voor minstens 25 euro per jaar kunt u vriend van De Schaapskooi worden. Hiervoor ontvangt u:

  • 4 keer per jaar de nieuwsbrief
  • De mogelijkheid om, in sommige gevallen, een ruimte te gebruiken
  • voorrang bij de speciale thema-zaterdagen

Wilt u vriend worden? Meld je bij een van de begeleiders, stuur een mail naar vriendenvanschaapskooi@reinaerde.nl of vul een invulkaart in. Deze liggen bij De Schaapskooi